Nově darované betlémy

20.04.2016 08:32

Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Mikolášovým , kteří do naší sbírky věnovali 5 nádherných betlémů. Ještě jednou děkujeme a přejeme pevné zdraví.