Poděkování

02.12.2011 20:33

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Řehůřkové za betlém od Josefa Weniga, který nám věnovala.