O betlémech u nás

  

V  roce 2010 se nám podařilo vybudovat prostory pro sbírku papírových betlémů, které byly prvně otevřeny 28.11.2010. V den otevření měla sbírka 274 betlémů stavěných na dřevěných podkladech nebo v kombinaci s přírodním materiálem jako jsou pařezy, větve i kameny. Některé jsou jako obrazy nebo puzzle na stěnách. Naší chloubou je však 6 národopisných betlémů autorky Heleny  Horálkové zabudovaných do mapy České republiky. Takže zde uvidíte kroje a stavby přímo umístěné v oblastech, do kterých patří. Shlédnete bohatý Hanácký kraj i chudobný kraj Vysočiny, velké šátky Plzeňska i tmavé kroje Chodska.

Jsou zde umístěny betlémy od malinkých po veliké. Nejdelším je 3,74m dlouhý Valašský betlém z Frenštátu pod Radhoštěm z roku 1933 autora Jana Bačáka. Některé zaujmou svými pohádkovými motivy i naše nejmenší. Zastoupení zde mají i různé země jako je Německo, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko a Anglie. Nejcenějším je Betlém Mikoláše Alše, který pochází z roku 1968, kdy vycházel na pokračování v časopise Květy. Bohužel i zde se ukázala léta stáří a hladovost některých našich myších obyvatel. Přesto je se na co dívat. Dále zde najdete betlémy Jiřího Škopka, Marie Brahové, Josefa Procházky, Josefa Lady, Jany Moštkové, Jiřího Knapovského a dalších.

Výjimkou papírových betlémů je jeden keramický, který byl vydán jako PF Václavem Černým a do naší sbírky ho věnoval pan Jaromír Cvrček. Samozřejmě najdete v naší sbírce i papírový Benátecký betlém Václava Černého.

Součástí naší sbírky jsou i betlémy věnované panem Josefem Cihlou. Jedná se např. o již zmiňovaný Valašský betlém Jana Bačáka, dále Vystřihovací betlém Cyrila Čelouda a dalších 20 unikátů.

Již mnoho lidí přispělo do naší sbírky. Mezi nimi jsou i manželé Urbánkovi, kteří nám věnovali Betlém Zdeňka Brožka z r.1998.

V roce 2010 byla vytvořena kniha přáníčkových betlémů, kde je možno shlédnout na 160 krásných ilustrací.

Postupným doplňováním sbírky se ke dni 5.8.2011 nashromáždilo 306 stavěných a 170 přáníčkových betlémů.

 

Předvánoční období nám umožnilo sehnat další kousky. Můžete tedy vidět 236 přáníček, kde je několik betlémů malováno ústy nebo nohou a 429 betlémů  stavěných (r. 2012).

Postupně se nám daří shromažďovat další tištěné betlémy, které nám jsou věnovány nebo opětovně byly vytištěny. Dva krásné betlémy nám věnovala paní Lenka Hárovníková z Kolína a rodina Kozákových ze Stříbra nás obdarovala reliefním betlémem z roku 1960.

Rok 2014 přináší 726 stavěných betlémů.